top of page

Arada Bir Yer

Ofis Sanat Merkezi, Sakarya

2015

arada.jpg

Şive Neşe Baydar’ın eserlerinin genel soyut sanat içinde benzerliği kadar ciddi farklılığının olduğunu söylemek gerekir: Soyut dışavurumculuğun tipik karakteristik özelliği olan temsile karşıtlık ve aşırı yoruma gönderme yapan alanlar, onun eserlerinde görülmez. Temsil ordadır; yorum ise yerini anlamaya bırakmıştır. Sanatçının en büyük itirazı perspektiften gelmiştir. Klasik öklidyen algıya –geometriye ciddi bir karşıtlık vardır. Rönesans’tan beri hâkim olan insan-merkezli perspektif, eserlerde geçersiz kılınmaya çalışılmıştır. Sadece öklidyen değil öklidyene karşıt gelişen tersten perspektif de aynı biçimde itiraza uğramıştır. Salt yüzey, önemsenmez. Salt tuvalin ön plana çıkarılması sağlanmaz. Figürler kesin hatlarla çizgilerle vurgulanmaz. Yalnızca işaretleyici göstergelerle belli belirsiz izlenimler bırakır. İzlenimleri oluşturan merkez unsur, renklerdir. Renklerin kendi içindeki imkanları; ışık ve gölgeyle olan ilişkileri, ‘arada kalmayı’ ve ‘arada olmayı’ çok iyi gösterir. 

Katalog için tıklayınız.
bottom of page