top of page

Sempatik Sistem

Karşı Sanat Çalışmaları, İstanbul

sempatik_poster3.jpg
Katalog için tıklayınız.

Sempatik Sistem, çevreyle ve mekanla ilişki kurma biçimlerine ve kurulan ilişkilerin toplumsal ve politik yanlarına bakmaya davet ederken, mekanın hafıza bağlamında yeniden düşünülmesiyle, mekanı teşkil eden canlı ve cansız öğelerin etki etme ve etkilenme tarzlarıyla, insanın müdahalesinin doğurduğu etik ve estetik sorularla ilgileniyor. Sergi, dönüşen me- kan deneyiminin tekil ve çoğul, bireysel ve toplum- sal etkilerine eğilerek kamusal alanın ve paylaşılan ortaklıkların güncel olanaklarını artışmaya açıyor. Duyusal, bedensel ve algısal bakımdan kesintisiz bir tehdit deneyiminin baskısı altındayken, özneler adaleti tartışma ve inşa etme, acil dönüşümü örgüt- leme, biraradalıklar oluşturma ve birlikte güç kazanma yollarını nasıl örebilir, yeni ortak duyumsa- ma biçimlerini nasıl keşfedebilir?

2022

bottom of page